WNIEBOWSTĄPIENIE   PAŃSKIE                       24.05. 2020

      7:30 JADWIGA i  ZENON  KRYGER

      8:30MARIAN, SALOMEA (10), JÓZEF (6)

      8:30STANISŁAW POCZOBYT;  ANTONINA OŚWIĘCIMSKA i zm. z rodz. OŚWIĘCIMSKICH

    10:00 EMILIA, GUSTAW  RABA;     ANNA, STANISŁAW  KAZIMIERCZAK

    11:30 † CZESŁAW, FRANCISZKA (k), STANISŁAW, FELICJA, PIOTR, JERZY z rodz. REBELKÓW

    13:00LUCYNA (3) i STANISŁAW (1)  PERUŻYŃSCY

    18:00 BŁASZCZUK FRANCISZEK (3);      MICHAŁ i MARIA;  ROMAN i FELICJA  LALIK

    18:00 ANDRZEJ  KRYWIEL  - greg.13


     PONIEDZIAŁEK                                                   25.05.2020

       6:30 † EDWARD  BIERNACKI

       6:30 † EDWARD  NOWAK  -  miesiąc po śmierci

     18:00 JAN i HELENA  LADA;  MARIUSZ  STOŁECKI

     18:00 ANDRZEJ  KRYWIEL  - greg.14


 WTOREK                                                                  26.05.2020

      6:30 † ANDRZEJ  KRYWIEL – greg.15

      6:30   O PRZEMIANĘ SERCA BOGU WIADOMEJ OSOBY

    18:00DOMICELA i STANISŁAW  DEMBSCY

    18:00REGINA  BRZOZOWSKA


   ŚRODA                                                                   27.05.2020

      6:30  DZIĘKCZYNNA ZA SZCĘŚLIWE PRZYJŚCIE NA ŚWIAT AMELKI I O BOŻE BŁOGOSŁ. DLA WNUKÓW

      9:00 †  MARTA,  STANISŁAW  LEMIESZEK

    18:00ANDRZEJ  KRYWIEL – greg.16

    18:00DANUTA PRZYBYLSKA;   ADAM KRZYŻANOWSKI


 CZWARTEK                                                              28.05. 2020

    6:30 † EDWARD  BIERNACKI

  18:00   O BOŻE BŁOGOSŁ. I OPIEKĘ M.B. I PATRONÓW DLA  STANISŁAWY, MARIOLI, MONIKI Z OK. IMIENIN (od wspólnoty Posłani)

  18:00ANDRZEJ  KRYWIEL  - greg.17

  19:00    bierzmowanie


 PIĄTEK                                                                    29.05. 2020

     6:30 † EDWARD  BIERNACKI

   18:00JAN  NOŻOWNIK (1)  

   18:00 † ANDRZEJ  KRYWIEL  - greg.18


 SOBOTA                                                                    30.05. 2020

    6:30 † ANDRZEJ  KRYWIEL  - greg.19

  11:00   bierzmowanie

  18:00   DZIĘKCZYNNA ZA 16 L. POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ KS. TOMASZA WOROBEC – od wspólnoty Posłani

  18:00KRZYSZTOF  SZOT – z okazji ziemskich urodzin


  ZESŁANIE   DUCHA   ŚWIĘTEGO                          31.05. 2020

    7:30 DANUTA BUDZYŃSKA (23); JAN i KAROLINA BUCZAK

    8:30ANTONINA, MICHAŁ, JAN  FIL

    8:30   O BOŻE BŁOGOSŁ. DLA ANATOLII  ZEMSKIEJ Z OK. 100 ROCZ. URODZIN (dziękczynno-błagalna)

  10:00 JAN i ZBIGNIEW  HALAK;    JAN i JADWIGA  ŁAKUCIEWSCY

  11:30 † SYLWESTER  GOŁASZEWSKI

  13:00BARBARA i STANISŁAW  ZBOROWSCY

  18:00 KRZYSZTOF  PRZYBYSZ

  18:00 ANDRZEJ  KRYWIEL  - greg.20


 

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.