Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach IV Osi Priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”.

Projekt obejmuje wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wokół kościoła, wykonanie opaski drenażowej wokół kościoła, oraz remont i konserwację dachu.

Celem strategicznym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach, natomiast celem głównym projektu jest wzrost poziomu atrakcyjności kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach jako zasobu kultury regionu.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kościoła w Gryficach jako zasobu kultury regionu Pomorza Zachodniego, poprawi jego stan techniczny, a ponadto dzięki realizacji projektu powstanie jedno miejsce pracy.

Wartość projektu wynosi 3 034 801,14 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 579 580,91 zł.

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.