KOŁO MISYJNE  DZIECI

 

SPOTKANIA środa, godz. 17.00 w oratorium parafialnym na plebanii.

 

Idźcie na cały świat i głoście ewangelię…. Dzieło misyjne Kościoła podejmują duchowni i świeccy misjonarze pracujący w wielu krajach świata. Potrzebują oni wsparcia wszystkich wiernych chrześcijan. Także we własnym środowisku ciągle trzeba głosić Chrystusa i Jego miłość. Jeśli chcesz być siewcą dobra i miłości – dołącz do nas. Zapraszamy dzieci na spotkania formacyjne, w czasie których poznajemy pracę misjonarzy, zapoznajemy się z życiem rówieśników w innych krajach; podejmujemy dzieło modlitwy w ich intencji oraz różne inicjatywy wsparcia, także przez drobne wyrzeczenia i ofiary. Spotkania pozwalają nam rozwijać własne zainteresowania twórcze przez zajęcia plastyczne, zabawę i angażowanie się w akcje na rzecz misji.

 

Modlitwa misyjna dzieci

 

Panie Jezu,

Pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy

I nieść pomoc duchową i materialną

Dzieciom krajów misyjnych;

Dzieciom, które Cię nie znają,

Dzieciom bezdomnym i opuszczonym,

Dzieciom cierpiącym głód

I pozbawionym opieki lekarskiej.

Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę,

Naukę i dobre uczynki. Amen

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.