W naszej parafii spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio w każdy 23 dzień miesiąca o godz. 18.00 w kościele – Msza św. i spotkanie modlitewno-formacyjne.
Z biegiem czasu będą podejmowane kolejne dzieła i formy aktywności.

„Grupy Modlitwy" są owocem kapłańskiej działalności św. Ojca Pio. Wiernym, którzy bardzo licznie przychodzili do niego ze swoimi troskami i kłopotami święty wciąż radził, by się modlili. Modlitwa była jakby złotą nicią jego nauczania, ale także mądrością jego osobistego życia zakonnego i kapłańskiego. Św. Ojciec Pio żył modlitwą w klasztornej celi i przy ołtarzu, w konfesjonale i we wszystkich kontaktach z ludźmi. Z czasem powstała spontaniczna potrzeba modlitwy wspólnej. Pierwsze grupy modlitwy powstały w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie Papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. O. Pio zaapelował do swoich duchowych synów i córek, którzy prosili go o kierownictwo duchowe:

„Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy św. Rozważajcie Pismo św. żyjąc nim. Przystępujcie do Komunii św. i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bo modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera Boże Serce."

Tak przed 55-ciu laty powstały pierwsze Grupy Modlitwy Ojca Pio zgodnie z wezwaniem Jezusa:

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich."
(Mt 18,20).

Swoje Grupy Modlitwy kształtował święty na wzór trzech pierwszych grup modlitwy w historii chrześcijaństwa, kiedy pierwszą stanowili Jezus i Apostołowie, drugą matka Boża i Apostołowie zebrani w Wieczerniku, a trzecią- Apostołowie i pierwsze wspólnoty w Jerozolimie.

Na kilka miesięcy przed śmiercią zapytano Ojca Pio, co chciał osiągnąć, tworząc Grupy Modlitwy. Odpowiedział wówczas:

„Chciałem skierować dusze do Boga... skłonić je do modlitwy... do wspólnej modlitwy ... modlenia się razem z Jezusem."

I dlatego dzieło św. Ojca Pio z Pietrelciny, jest aktualne i dziś.

Wierni, którzy tworzą Grupy Modlitwy Ojca Pio, są nie tylko wspólnotą między sobą i wspólnotą z Jezusem, bo „gdzie dwaj albo trzej" - są zebrani w jego Imię, tam On jest „pośród nich" (por. Mt 18,20), ale stanowią także wspólnotę synów i córek, dzieci duchowych św. Ojca Pio. Tak bowiem powiedział na kilka dni przed śmiercią Ojciec Pio swoim współbraciom:

„Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem:
Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci."

Wielka to i wspaniała obietnica, że kto stanie się członkiem wspólnoty ze świętym Ojcem Pio i razem z Nim modlić się będzie i wierny będzie jego zaleceniom i założeniom Grupy Modlitwy, ten też może liczyć na szczególną opiekę świętego.

Grupy Modlitwy, jak zawiera Statut, winny się wyróżniać wiernością dla Kościoła i jego pasterzy, a więc Ojca św., Biskupów i kapłanów, troszcząc się o pełną formację życia chrześcijańskiego, dbać o rozwój życia modlitwy, praktykować wielkoduszną miłość względem chorych i cierpiących - zgodnie ze wskazaniem O. Pio.
Członkami Grupy Modlitwy mogą być zarówno świeccy, jak kapłani oraz osoby zakonne. Wszystkie Grupy Modlitwy należą dc Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy, które ma swoje centrum w San Giovanni Rotundo przy Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu" - dzieło O. Pio z Pietrelciny. Przez fakt aprobaty kościelnej, Grupy Modlitwy Ojca Pio s włączone w strukturę hierarchiczną Kościoła i jako takie mają wspierać Kościół, czyli Mistyczne Ciało Chrystusa przez modlitwą z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przezywanym jako szczyt wewnętrznej jedności Bogiem. Mają one także być znakiem wynagrodzenia Chrystusowi przez udział w cierpieniach i czynną miłość, niosąc ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Wierni, którzy tworzą Grupy, jak mówił Ojciec Pio powinni:

„przede wszystkim się modlić i zachęcać przyjaciół znajomych do modlitwy." Dzisiejsze społeczeństwo nie modli się dlatego idzie w rozsypkę ... ogień ogarnia świat!"

Tak mówił O. Pio przy formowaniu się Grup Modlitwy, i patrząc obecnie na codzienną rzeczywistość 55 lat po ustanowieniu pierwszych Grup, możemy bez obawy powiedzieć, że także dzisiaj Pio jeszcze raz by powiedział: „ogień ogarnia świat!" Bólem przejmują wielkie i bolesne nieszczęścia, które gnębią nasze życie społeczne: aborcja, rozwody, rozpad rodzin, przestępczość nieletnich, mafia, różne formy złodziejstwa, lenistwo w pracy czy łapówki, egoizm, pycha i nienawiść są przyczyną katastrofy: dostrzegamy to, gdy patrzymy wewnątrz i naokoło siebie. Roi się od niezliczonych wprost sekt religijnych, które zadają wiele ran Kościołowi, deformują umysły i sumienia wiernych! Ratunkiem jest miłość Boga, który w Jezusie Chrystusie przychodzi na świat, w mocy Ducha Świętego pragnie zagościć w sercach ludzi, a przez nich w każdym miejscu umęczonego współczesnego świata. Przez modlitwę stajemy się współpracownikami Boga w ratowaniu od zła i grzechu, a przez łaskę i miłość w triumfie zbawienia. Chcemy „modlić się i zachęcać innych do modlitwy”.

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.